NINOVA PARK Diyarbakır’ın Tarihi

Diyarbakır’ın Tarihi

Diyarbakır tarihinin, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü kazıları ile yapılan araştırmalar sonucunda uygarlık geçmişinin M.Ö.7500 yıllarına kadar uzandığı belirlenmiştir. Diyarbakır ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük İskender, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklular ve Osmanlılar hüküm sürmüştür. Diyarbakır ismi, yakın zamanlara kadar Diyarbakır merkezinin de içinde bulunduğu geniş bir bölgenin adı olmuştur. Bu bölge, bugünkü Diyarbakır merkezinden başka Erbil, Erzen, Cizre, Hani, Silvan, Harran, Hasankeyf, Habur, Ceylanpınar, Rakka, Urfa, Siirt, Sincar, İmadiye, Mardin, Muş ve Nusaybin gibi pek çok yerleşim birimini kapsamaktadır. Kentin bilinen ilk adı Asur kaynaklarında “Amidi” olarak geçer. Daha sonraki Roma ve Bizans dönemlerinde “Amid”, “O’mid”, “Emid” ve “Amide”; Araplar ve Türklerin bölgeye gelmesinden sonra da “Kara Amid” olarak adlandırılan kent, Arap egemenliği döneminde yöreye yerleşen Bekr kabilesinin adından türeterek “Diyar-ı Bekr” olarak da anılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti bu adı, 10 Aralık 1937 tarihinde, 7789 sayılı yasa ile “Diyarbakır” olarak kesinleştirmiştir. Genel Bilgiler
Nüfus
1,528.958
Yüzölçümü
1,516.200
Rakım
640,00
Plaka Kodu
21
Telefon Kodu
412
Coğrafi Yapısı ve İklimi
Enlem
37,916132
Boylam
40,225623
Özel Konum
Şehrin kurulduğu alan 37. Enlemin 56 dakika kuzeyinde 40. boylamın 13 dakika doğusunda dır. Denizden yüksekliği 650 metredir. Bu rakım bazı yerlere 640’a düşer, bazı yerlerde de 660’a yükselir. Diyarbakır ili Güneydoğu Anadolu Bölgesinin orta kısımmda Elcezire (Mezopotamya)’nın Kuzeyindedir. Doğu’da Siirt ve Muş, Güney’de Mardin, Batı’da Urfa, Adıyaman, Malatya ve Kuzeyden Elazığ, Bingöl illeriyle sınırlıdır. Diyarbakır şehri Karacadağ’dan Dicle’ye değin uzanan geniş bazalt platosunun doğu kenarında, Dicle vadisinden yüz metre kadar yükseklikte ve açıkça belli olan şehir kavisinin tepesinde, yarım çanağı andıran bir zemin üzerinde kurulmuştur.  Dicle ile düzlük arasında zemin Doğu ve Güneydoğu’ya doğru sarp kayalık bir silsile görünümündedir. Güneyde ise tatlı bir meyille alçalır. Platoyu Güneybatı’da “Ben-Sen” az derinlikte bir sel Çukuru yarar. Batı ve Kuzey’de ise bazaltlı arazide hafif bir meyil vardır. Bu genel şartlar Doğu ve Güneydoğu’da kayalık bir korniş kenarında kurulmuş olan ve şehri kuşatan surun şeklini tayin eder. Diyarbakır’ın merkez ilçe olarak yüz ölçümü 3.010 km2’dir.
Kaynakça: Diyarbakır Folklorunda Kesitler Kitabı s27
Ulaşım
Demiryolu
Diyarbakır Demiryolu Şehir Merkezinde olup, şehirçi minibüsleri, otobüsleri ve taksi ile ulaşım çok kolaydır. Tren garına İstanbul Haydarpaşa Garından Diyarbakıra düzenli seferler yapılmaktadır.
GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ trenleri, Ankara – Diyarbakır/Kurtalan – Ankara arasında haftada 6 gün işlerler; Ankara’dan Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri işlerler. Kurtalan’dan Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri işlerler.
HAREKET SAATLERİ :
Ankara K: 11.15 – Kurtalan K: 12.46 Kurtalan K: 09.30 – Ankara V: 10.37
TLF:0412 226 63 92
Havayolu
Diyarbakır Havalimanı Yeniköy/Bağlar Merkez ilçemizde olup, Şehir merkezine uzaklığı 6km.dir. Havalimanımıza taksi, şehiriçi minübüsleri ve otobüsleri ile Diyarbakır’ın her yerinden rahatlıkla ulaşılabilir. Diyarbakır’a Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya’ya uçak seferleri yapılmaktadır.
Karayolu
Diyarbakır’ dan Türkiye’ nin her yerine otobüs ile yolculuk yapılabilir. Ayrıca Ortadoğu Ülkelerine taksi ile yolculuk mümkündür. Diyarbakır-Ankara arası 1001 km dır. Diyarbakır-İstanbul arası 1454 km’dir.

Kaynaklar

https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/diyarbakir/genelbilgiler
https://www.houshamadyan.org/tur/haritalar/diyarbakir-vilayeti.html
Hugo Grothe, Geographische Charakterbilder, Leipzig, 1909  


Diğer
Ninova Tarihi Ninova Tarihi