NINOVA PARK Blog
Ninova Tarihi Ninova Tarihi

Ninova Tarihi Ninevâ’nın (Ninova) kuruluş tarihi milâttan önce V. binyılın ortalarına kadar gider ve tanrıça […]

Diyarbakır’ın Tarihi Diyarbakır’ın Tarihi

Diyarbakır’ın Tarihi Diyarbakır tarihinin, önceleri M.Ö.3000 yılına kadar uzandığı bilinirken, son zamanlarda Çayönü kazıları ile […]